Các dòng điện thoại IP bàn, không dây DQN

Đối tác tổng đài

DQN đã thiết lập các hợp tác với hàng chục nền tảng tổng đài trên toàn thế giới. Do đó, các giải pháp chung của chúng tôi tương thích hoàn toàn với nhau và mang lại trải nghiệm tốt hơn và nhiều sự lựa chọn hơn cho người dùng của chúng tôi.

>